Ladeparkering

Oppgrader infrastrukturen
og legg til rette for elbilene

Elbil lading

Vi leverer smarte ladestasjoner med inntil 22kW effekt med lastbalansert tilførsel. Vår løsning er lagt opp til å være selvfinansierende ved bruk på minimum 1 time pr døgn pr plass, bruk utover dette vil gi provisjon til eier. Anlegget kan leveres med sensorer i bakken for å kartlegge bruk som ikke er laderelatert. Vi tar hånd om drift, service og administrasjon

Ladesystem og betaling

Flexilading (Semihurtiglading)

Opp til 22 kW ladeeffekt

EU standard type 2 kontakt

ladestolpe

Betaling gjennom app eller ladebrikke

Sensor på plass gir informasjon
om opphold uten lading

Effektiv håndheving

Fordeler

inPark ladeparkering gjør det enkelt for elbileiere. Ingen ladebrikke eller egen app er nødvendig. Lading er inkludert i p-avgift og fritt tilgjengelig på p-plassen. Sensor i bakken kontrollerer korrekt bruk. Antall ledige ladeplasser kan også vises i sanntid i inPark sitt system, EasyPark-app eller integrert fra vårt API mot din egen app. Ønsker du å tilby lading for egne ansattesatte kan disse ha eget ladeabonnement og reserverte ladeplasser.

Kontroll og Håndheving

Ladestasjoner blir inkludert i inPark sitt eksisterende kontrollsystem. All bruk av plassene blir monitorert og kan også presenteres gjennom EasyPark eller andres WEB/App til brukerene. De som håndhever bruk av plassene får oversikt i en web-applikasjon over ledige plasser. Et åpent API gjør at informasjon kan knyttes til 3.part-systemer

Krav til lademuligheter

Parkeringsforskriften stiller krav om lademuligheter på parkeringsplasser der allmennheten tilbys parkering på vilkår, for eksempel mot betaling av avgift eller tidsbegrensing.

Parkeringsforskriften § 35 stiller krav om lademuligheter på vilkårsparkeringsplasser. Forskriften gjelder for all vilkårsparkering som tilbys allmennheten. Den gjelder dermed både kommunale og private tilbud. Med vilkårsparkering menes at det er satt betingelser/begrensinger for parkeringen, for eksempel krav om avgift eller tidsbegrensing.

Forskriften sier at det skal være tilstrekkelig antall plasser med lademulighet. Med dette menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Kravet er begrenset opp til 6 % av det totale antall plasser.

Det kan leses mer om dette på vegvesen.no sine sider