Usecase

Pasientparkering

Pasientparkering Helse Førde

Hvordan kan vi sikre prioritert parkering til pasienter på en enkel måte, som dekker alle brukergrupper og er tilrettelagt for fremtidens teknologi. Det må vær en åpen løsning som må kunne integreres mot ulike system og verktøy der ingen personlige data blir eksponert.

Vi kombinerer flere teknologier for identifisering av bruker: Innkalling inneholder QR kode med parkeringstillatelse, noe som er enkelt å bruke for alle. For den avanserte bruker blir det mulighet for å registrere skiltnummer for enda enklere tilgang. For VIP brukeren: Helse Førde kan registrere skiltnummer på vegne av pasient/bruker. Systemet kan integreres mot Helse Vest prosjekt "Vel møtt". Hardware levert av Nedap og FAAC. Styringssystem, montering og idriftsetting utført av inPark i samarbeid med Bravida, Helse Førde, Høyskolen på Vestlandet og maskinentreprenør

  • Innkalling med QR kode blir sendt ut
  • Pasient fremviser QR kode ved inngang til parkering
  • Tilgang blir gitt og adkomst registrert