innPass

Identifisering og tilgangsstyring
av/for kjøretøy

Tilgangsstyring

Med innpass kan du prioritere hvem som skal få tilgang til ditt parkeringsområde. Tilgangsstyring skreddersyes til akkurat dine besøkende. Du kan gi tilgang basert på skiltnummer, arrangementbillett, sykehusinnkalling, RFID eller Bluetooth. Åpent API gjør at løsningen kan integreres mot andre system for betaling og adgangsstyring. Bomløsning er fra en av markedets ledende kvalitetsleverandører FAAC - Magnetic Access Pro

Tilgangsstyring

Usecases

Klikk på bildene for å få vite mer om noen av våre caser.