Smart World
Smart City
Smart Parking

Over biler har parkert med oss, i totalt minutter

inPark detekterer og identifiserer kjøretøy.
Det gir deg som eier økt omløp, bedre tilgang for besøkende og redusert søketrafikk.
Smart for eier, smart for bruker og smart for miljøet

Ladeparkering

Oppgradere infrastruktur
og legg til rette for elbilene