Usecase

Parkeringsvalidering for Blodbanken

Validering av parkeringer

InPark leverer oversikt og kontroll på reserverte plasser til Blodbanken. Her er stort omløp og viktig med tilgjengelige plasser slik at blodgiver ikke opplever parkering som en flaskehals. Heller tvert om. Blodgiver melder seg i resepsjonen ved ankomst og inPark legger opp 20 minutt fri parkering til blodgiver melder ankomst i resepsjonen. Skjer ikke dette blir parkeringsplassen oppført som ulovlig parkering og bilist kan da bli bøtelagt. Denne strukturen vil raskt gi gjenlyd hos bilistene og dermed vil reservasjonene i større og større grad bli overholdt. Enkelt og oversiktlig system gir bedre rotasjon på p-plassene, fornøyde kunder og mindre frustrasjon for alle parter. inPark leverer denne friksjonsfrie hverdagen gjennom solide og enkle løsninger.

  • Plass ledig
  • Parkering registrert
  • Sjåfør melder seg i resepsjon
  • Parkering blir validert gjennom app
  • Parkering er nå validert og bruker vil ikke kunne bli bøtlagt

Applikasjon for validering

Webbasert applikasjon laget for validering av parkeringer. Denne viser live status på hver plass som er registrert som validerbar. En gyldig parkering blir validert gjennom denne og vist i de andre verktøyene vi har. På denne måten vil betjenter som har ansvaret for handheving umiddelbart kunne se om en plass er validert eller ikke.

Andre usecaser