Usecase

Håndheving

En mer effektiv håndheving

Ved hjelp av inPark og sensor på hver parkeringsplass får du et meget effektivt verktøy for kontroll. Du vet til enhver tid status på hver enkelt parkeringsplass. Ledig, i bruk, eller parkering over tillatt p-tid. Ved å bruke kontrollverktøyet har du dokumentasjon av bilens ankomst tid, når kontrollsanksjon ble ilagt og av hvem. Parkeringsklagenemda ønsker elektronisk kontroll velkommen og inviterer til å ta det i bruk. Nå trenger du ikke lenger tenke på ventilkontroll, p-skive eller andre ting for å sikre omløp og effektiv bruk av dine p-plasser.

  • Plass ledig
  • Parkering registrert
  • Kjøretøy registret over lovlig tid
  • Betjent blir varslet om overtredelse og posisjon

Andre usecaser